Kim True CERAMIC SCIEWIFIC Co., Ltd (12573)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Kim True CERAMIC SCIEWIFIC Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm gạch men

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Kim True CERAMIC SCIEWIFIC Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 1 Industrial Park, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560531

URL

http://www.kimtruc.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Kim True CERAMIC SCIEWIFIC Co., Ltd.

PAGE TOP