Công ty cổ phần đầu tư SX-TM Kim Phong (12572)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cổ phần đầu tư SX-TM Kim Phong

Nội dung kinh doanh

gạch xi măng, gạch kính, mái ngói, sơn,quét tường, sứ vệ sinh, cửa sổ nhựa uPVC Đồng Tâm , gương

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty cổ phần đầu tư SX-TM Kim Phong.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 1 Industrial Park, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3848429

URL

http://www.kimphongceramic.net

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty cổ phần đầu tư SX-TM Kim Phong.

PAGE TOP