POSLILAMA STEEL STRUCTURE CO., LTD (12571)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

POSLILAMA STEEL STRUCTURE CO., LTD

Nội dung kinh doanh

thép cuộn, thép xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với POSLILAMA STEEL STRUCTURE CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 1 Industrial Park, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560135

URL

http://www.poslilama.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với POSLILAMA STEEL STRUCTURE CO., LTD.

PAGE TOP