Công ty TNHH Hợp Thành (12564)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Hợp Thành

Nội dung kinh doanh

sợi dệt

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Hợp Thành.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Địa chỉ

Nguyen Duc Canh Industrial Park, Lot A2, Phu Xuan Communes, Thai Binh City, Thai Sinh Province

TEL

FAX

84-36-3841668

URL

http://www.hopthanhco.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Hợp Thành.

PAGE TOP