Công ty TNHH Phúc Hà (12561)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Phúc Hà

Nội dung kinh doanh

vòi , ống, kim loại và nhựa cao su

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Phúc Hà.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Nam Thang Long Industrial Park, Lot 2-4-5, Thuy Phuong Communes, Tu Liem District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-37522620

URL

http://www.phucha.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Phúc Hà.

PAGE TOP