A MyGia Co., Ltd (12560)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

A MyGia Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

xà phòng, bột giặt

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với A MyGia Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Nam Tan Uyen Industrial Park, Lot C6, Road N3, Khanh Binh, Tan Uyen District, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3652642

URL

http://www.amghomecare.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với A MyGia Co., Ltd.

PAGE TOP