Tam Diep Co., Ltd (12559)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tam Diep Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Tam Diep Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Địa chỉ

Nam Son Industrial Park , Tam Diep Communes, Ninh Binh Province

TEL

FAX

84-30-3770930

URL

http://www.pomihoa.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Tam Diep Co., Ltd.

PAGE TOP