Sheng Shtng Vietnam Co., Ltd (12557)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sheng Shtng Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

nhà sản xuất bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Sheng Shtng Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ

My Xuan Industrial Park A2, Lot VI-3, Tan Thanh, Sa Ria-Vung Tau Province

TEL

FAX

84-64-3931524

URL

http://www.shengshingvn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Sheng Shtng Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP