Cty Cổ Phần Công Nghệ & Đầu Tư BÁCH VIỆT (12555)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Cty Cổ Phần Công Nghệ & Đầu Tư BÁCH VIỆT

Nội dung kinh doanh

đĩa compact

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Cty Cổ Phần Công Nghệ & Đầu Tư BÁCH VIỆT.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ

My Xuan Industrial Park A, Tan Thanh, Ba Ria-Vung Tau Province

TEL

FAX

84-64-3899029

URL

http://www.bachvietmedia.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Cty Cổ Phần Công Nghệ & Đầu Tư BÁCH VIỆT.

PAGE TOP