WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIES (VIETNAM) CO. Ltd (12554)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIES (VIETNAM) CO. Ltd

Nội dung kinh doanh

gạch xi măng, gạch kính, mái ngói, sơn,quét tường, sứ vệ sinh, cửa sổ nhựa uPVC Đồng Tâm , gương

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIES (VIETNAM) CO. Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ

My Xuan Industrial Park A, Road 2A, My Xuan Communes, Tan Thanh, Ba Ria-Vung Tau Province

TEL

FAX

84-64-3932338

URL

http://www.whitehorseceramic.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIES (VIETNAM) CO. Ltd.

PAGE TOP