Woolim Vina Corporation Co., LtdH (12547)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Woolim Vina Corporation Co., LtdH

Nội dung kinh doanh

nhà sản xuất bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Woolim Vina Corporation Co., LtdH.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc2 Industrial Park, No D1-CN, Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3567521

URL

http://www.woolimvina.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Woolim Vina Corporation Co., LtdH.

PAGE TOP