Huyck Wangner Vietnam Co., Ltd (12545)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Huyck Wangner Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm vải

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Huyck Wangner Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc Industrial Park 1, Lot M-7D, Road N6, Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3553878

URL

http://www.xerium.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Huyck Wangner Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP