MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT(VIETNAM)CO., LTD (12542)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT(VIETNAM)CO., LTD

Nội dung kinh doanh

thiết bị làm lạnh(HVAC)

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT(VIETNAM)CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc 3 Industrial Park, Lot D-5A-CN, Road DE3, Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-850-3577202

URL

http://www.mideaaircon.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT(VIETNAM)CO., LTD.

PAGE TOP