CONNEX- AIKO METAL INDUSTR IES LTD (12540)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CONNEX- AIKO METAL INDUSTR IES LTD

Nội dung kinh doanh

Két sắt, Kho

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CONNEX- AIKO METAL INDUSTR IES LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc 3 Industrial Park, Lot C-8D-CN, Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3577292

URL

http://www.connexsafe.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CONNEX- AIKO METAL INDUSTR IES LTD.

PAGE TOP