MEGA PLASTICS VINA CO, LTD (12538)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

MEGA PLASTICS VINA CO, LTD

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với MEGA PLASTICS VINA CO, LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc 3 Industrial Park, Lot A-3J-CN, Road 5, Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3553549

URL

http://www.plasticsvina.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với MEGA PLASTICS VINA CO, LTD.

PAGE TOP