Công ty CP Sinh Hóa Quốc tế (BIOCHEM) (12537)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty CP Sinh Hóa Quốc tế (BIOCHEM)

Nội dung kinh doanh

nhà sản xuất sơn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty CP Sinh Hóa Quốc tế (BIOCHEM).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc 3 Industrial Park, Lot A-3A-CN, Road NA4, Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3553309

URL

http://www.biochem.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty CP Sinh Hóa Quốc tế (BIOCHEM).

PAGE TOP