CÔNG TY TNHH VĂN LANG G (12536)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH VĂN LANG G

Nội dung kinh doanh

Hệ thống điện, hệ thống động lực, hệ thống cấp nước, hệ thống Phòng cháy chữa cháy

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY TNHH VĂN LANG G.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc 2 Industrial Park, Road NE8-NE1 ,Thoi Hoa, Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3577220

URL

http://www.vanlang-g.com.Vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY TNHH VĂN LANG G.

PAGE TOP