CÔNG TY TNHH VĂN LANG G (12536)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH VĂN LANG G

Nội dung kinh doanh

Hệ thống điện, hệ thống động lực, hệ thống cấp nước, hệ thống Phòng cháy chữa cháy

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH VĂN LANG G.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc 2 Industrial Park, Road NE8-NE1 ,Thoi Hoa, Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3577220

URL

http://www.vanlang-g.com.Vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH VĂN LANG G.

PAGE TOP