Sung Shin Vina Co., Ltd (12534)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sung Shin Vina Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

tủ bảng MCB, bảng MCCB, chuyển mạch và điều khiển, chuyển đổi tụ điện, MCB

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Sung Shin Vina Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc 2 Industrial Park, Lot L-2A-CN, Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3553341

URL

http://www.spj.co.kr

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Sung Shin Vina Co., Ltd.

PAGE TOP