Yi Chyi Vietnam Co ., Ltd (12532)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Yi Chyi Vietnam Co ., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Yi Chyi Vietnam Co ., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc 2 Industrial Park, Lot G4A-CN, Road NA1,Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3565168

URL

http://www.yichyi.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Yi Chyi Vietnam Co ., Ltd.

PAGE TOP