Yi Chyi Vietnam Co ., Ltd (12532)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Yi Chyi Vietnam Co ., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Yi Chyi Vietnam Co ., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc 2 Industrial Park, Lot G4A-CN, Road NA1,Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3565168

URL

http://www.yichyi.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Yi Chyi Vietnam Co ., Ltd.

PAGE TOP