CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TATUNG(VIỆT NAM) (12530)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TATUNG(VIỆT NAM)

Nội dung kinh doanh

dây điện từ, thiết bị điện, cáp trung thế

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TATUNG(VIỆT NAM).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc 2 Industrial Park, Lot C-6A-CN & C-5A-CN Road DA3, Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3559877

URL

http://www.tatungcable.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TATUNG(VIỆT NAM).

PAGE TOP