Huge Bamboo Co., Ltd (12527)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Huge Bamboo Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm dệt may

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Huge Bamboo Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc 1 Industrial Park, Road N7, Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3566588

URL

http://www.hugebamboo.net

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Huge Bamboo Co., Ltd.

PAGE TOP