PE MFG Vietnam Co., Ltd (12524)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PE MFG Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm điện tử

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với PE MFG Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Viet nam-Singapore 2 I ndustrial Park, No 48, Road 1, B en Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-635222

URL

http://www.penmet.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với PE MFG Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP