Denshi Maruwa Vietnam Co., Ltd (12522)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Denshi Maruwa Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

FPC

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Denshi Maruwa Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

My Phuoc 1 Industrial Park, Lot K-5B, Road NA4, Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3553591

URL

http://www.maruwa-ss.co.jp

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Denshi Maruwa Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP