Phat Thuong 1 Co., Ltd (12521)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Phat Thuong 1 Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm may mặc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Phat Thuong 1 Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Loteco Industrial Park, No D01, Road 15A, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3991022

URL

http://www.fashionforce.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Phat Thuong 1 Co., Ltd.

PAGE TOP