Hasung Vietnam Co., Ltd (12519)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hasung Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

vật liệu khuôn,nhiên liệu và thủy tinh lỏng, phụ gia tinh luyện kim loại

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hasung Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Loteco Industrial Park, Lot E1-1, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3992118

URL

http://www.hasungltd.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hasung Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP