MITANI AUREOLE VIETNAM INC. (12518)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

MITANI AUREOLE VIETNAM INC.

Nội dung kinh doanh

hóa chất tinh mật, sản phẩm đúc khuôn nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với MITANI AUREOLE VIETNAM INC..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Loteco Industrial Park, Lot D4-1, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3892220

URL

http://www.aureole-net.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với MITANI AUREOLE VIETNAM INC..

PAGE TOP