Nidec Sankyo Vietnam (12517)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Nidec Sankyo Vietnam

Nội dung kinh doanh

động cơ, thiết bị điều khiển, đầu đọc thẻ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nidec Sankyo Vietnam.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Saigon Hi-Tech Park, Lot I 1-N1, Tan Phu Ward, District 9, HCMC

TEL

FAX

84-8-37360018

URL

http://www.nidec-sankyo.co.jp

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nidec Sankyo Vietnam.

PAGE TOP