Platech Co., Ltd (12516)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Platech Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

mạ thiếc, mạ kẽm

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Platech Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Loteco Industrial Park, Lot D13-2, Road 5, Bien H oa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3993694

URL

http://www.platechvn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Platech Co., Ltd.

PAGE TOP