DY Vina Co., Ltd (12514)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

DY Vina Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

xây dựng và hóa chất công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với DY Vina Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Loteco Industrial Park, Lot D-11.2, Road 5, long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3993339

URL

http://www.dyvinachem.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với DY Vina Co., Ltd.

PAGE TOP