D.G.S ELECTRONIC CO., LTD (12513)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

D.G.S ELECTRONIC CO., LTD

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm điện tử

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với D.G.S ELECTRONIC CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Saigon Hi-Tech Park, Lot 13-2, Road N2, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, HCMC

TEL

FAX

84-8-37360722

URL

http://www.digisensor-ltd.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với D.G.S ELECTRONIC CO., LTD.

PAGE TOP