Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (12511)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Nội dung kinh doanh

AC-DC , lọc dòng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

204 No Trang Long Str., Binh Thanh Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-38432460

URL

http://www.viettronics-binhhoa.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

PAGE TOP