NEC TOKIN ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD (12510)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NEC TOKIN ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm điện tử

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với NEC TOKIN ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Loteco Industrial Park, Lot A5-A6, Road 4, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3891973

URL

http://www.nec-tokin.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với NEC TOKIN ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD.

PAGE TOP