NEC TOKIN ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD (12510)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NEC TOKIN ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm điện tử

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với NEC TOKIN ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Loteco Industrial Park, Lot A5-A6, Road 4, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3891973

URL

http://www.nec-tokin.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với NEC TOKIN ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD.

PAGE TOP