Huan Hsin Co., Ltd (12508)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Huan Hsin Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

đĩa đỡ xúp báp, lồng giữ bi, bơm đĩa nghiêng, thân xi lanh

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Huan Hsin Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Địa chỉ

Lot13, Quang Minh Industrial Park, Me Ling, Vinh Phuc Province

TEL

FAX

84-211-3882757

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Huan Hsin Co., Ltd.

PAGE TOP