THIEN MY Industry Co.,Ltd (12507)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

THIEN MY Industry Co.,Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với THIEN MY Industry Co.,Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Lot V-6B Ho Nai Industrial Park, Ho Nai 3, Thong Nhat, Don Nai Province

TEL

FAX

84-61-3985459

URL

http://www.thienmygroup.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với THIEN MY Industry Co.,Ltd.

PAGE TOP