Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại HỒNG CHÂU (12505)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại HỒNG CHÂU

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại HỒNG CHÂU.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot N1-M1 C14B Road 9 Le Minh Xuan Industrial Park, Tan Nhut, Binh Chanh, HCMC

TEL

FAX

84-8-37661448

URL

http://www.cokhihongchau.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại HỒNG CHÂU.

PAGE TOP