Sa Lan Co., Ltd (12504)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sa Lan Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

đĩa compact

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Sa Lan Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Quang Trung Software City The Biggest IT Park, National Road1A, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, HCMC

TEL

FAX

84-8-37155004

URL

http://www.salan.net

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Sa Lan Co., Ltd.

PAGE TOP