KOREA FOAM Co., Ltd (12502)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

KOREA FOAM Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

LOPE, DCP, ADCA, chất nhuộm màu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với KOREA FOAM Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Lot J2 Viet Huang Industrial Park, Thuan An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3718655

URL

http://www.neolon.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với KOREA FOAM Co., Ltd.

PAGE TOP