CÔNG TY TNHH SX & TM PHONG THẠNH (12501)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH SX & TM PHONG THẠNH

Nội dung kinh doanh

Xe đẩy tay dândụng(xe đẩy),cục canh, mâm ghép.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH SX & TM PHONG THẠNH.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot IVS, Road No 3, Tan Binh Industrial Park, Tan Binh Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-38155168

URL

http://www.phongthanh.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH SX & TM PHONG THẠNH.

PAGE TOP