Clipsal Vietnam Co., Ltd (12498)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Clipsal Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

tủ bảng MCB, bảng MCCB, chuyển mạch và điều khiển, chuyển đổi tụ điện, MCB

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Clipsal Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 In dustrial Park, Road 7, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836817

URL

http://www.dipsal.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Clipsal Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP