PNP CHEMITECH CO., LTD. (12497)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PNP CHEMITECH CO., LTD.

Nội dung kinh doanh

xây dựng và hóa chất công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với PNP CHEMITECH CO., LTD..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ

Lot GO-1 Duc Hoa Industrial Park, Duc Hoa, Long An Province

TEL

FAX

84-72-3779699

URL

http://www.pnpchemitech.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với PNP CHEMITECH CO., LTD..

PAGE TOP