GE ENERGY Hai Phong (12494)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

GE ENERGY Hai Phong

Nội dung kinh doanh

tua bin gió

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với GE ENERGY Hai Phong.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

Lot F, Nomura Industrial Park, An Duong, Hai Phong.

TEL

FAX

84-313-3743626

URL

http://www.ge.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với GE ENERGY Hai Phong.

PAGE TOP