OVI CABLES Vietnam Co., Ltd (12493)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

OVI CABLES Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

cáp trung thế, cáp nguồn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với OVI CABLES Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Lot E-4A1-CN My Phuoc 2 Industrial Park, Ben Cat, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3553685

URL

http://www.olympic-cable.com.my

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với OVI CABLES Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP