Công tyCP SX và XNK Bao Bì Thăng Long (12492)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công tyCP SX và XNK Bao Bì Thăng Long

Nội dung kinh doanh

Nhà sản xuất bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công tyCP SX và XNK Bao Bì Thăng Long.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot E2, Dinh Bang Industrial Park, Tu Son, Bac Ninh Province

TEL

FAX

84-241-3840484

URL

http://www.thanglongpack.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công tyCP SX và XNK Bao Bì Thăng Long.

PAGE TOP