CHEN HONE VN Co., Ltd (12490)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CHEN HONE VN Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CHEN HONE VN Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot D98/l Road 1A Vinh Loc Industrial Park, Binh Hung Hoa B, Binh Tan Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-37653283

URL

http://www.chhone.com.tw

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CHEN HONE VN Co., Ltd.

PAGE TOP