Công ty Cổ phần Công nghiệp & Thương mại LIDOVIT (12486)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Công nghiệp & Thương mại LIDOVIT

Nội dung kinh doanh

nguyên liệu thô, bu lông, trục vít, tán, bas, bàn đạp, đai ốc vít, xe đẩy tay.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Công nghiệp & Thương mại LIDOVIT.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot D5, No.3 Binh Chieu Industrial Park, Thu Duc Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-37293929

URL

http://www.lidovit.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Công nghiệp & Thương mại LIDOVIT.

PAGE TOP