AMECO J.S.C Industry (12479)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

AMECO J.S.C Industry

Nội dung kinh doanh

Các loại máy, máy cán tấm tôm sóng tròn, máy cán tấm máng cáp, máy cán tôn cửa cuốn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với AMECO J.S.C Industry.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Lot B2-56 Road 2 Dong Hiep B Industrial Park, Tan Dong Hiep, Di An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3727771

URL

http://www.ameco.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với AMECO J.S.C Industry.

PAGE TOP