Công Ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hoàng Lâm (12478)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công Ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hoàng Lâm

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công Ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hoàng Lâm.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Lot B2-53 Dong Hiep B Industrial Park, Di An, Binh Duon Province

TEL

FAX

84-650-6271477

URL

http://www.hoanglam.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công Ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hoàng Lâm.

PAGE TOP