Astee Horie VN Co., Ltd (12477)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Astee Horie VN Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Astee Horie VN Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Lot B2.5, Road D1, Dong An Industrial Park, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3589669

URL

http://www.astee-horie.co.jp

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Astee Horie VN Co., Ltd.

PAGE TOP