Nidec Tosok VN Co., Ltd (12476)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Nidec Tosok VN Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm điện tử

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nidec Tosok VN Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

No.16, Tan Thuan Export Processing Zone, Dist 7, HCMC

TEL

FAX

84-8-37700024

URL

http://www.nidec-tosok.co.jp

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nidec Tosok VN Co., Ltd.

PAGE TOP