Phuc Lam Product Co., Ltd (12475)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Phuc Lam Product Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Ven, khuôn,đúc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Phuc Lam Product Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Địa chỉ

Lot B , Pho Noi A Industrial Park, Van Lam, Hung Yen Province

TEL

FAX

84-321-3967809

URL

http://www.phuclampro.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Phuc Lam Product Co., Ltd.

PAGE TOP